Werkgevers verwachten omzetgroei

Werkgevers verwachten omzetgroei

Werkgevers verwachten omzetgroei

Werkgevers verwachten in 2018 een groei in de omzet. Omzetgroei kan komen door nieuwe investeringen, kansen of omzetgroei uit bestaande business die onder andere kan worden behaald doordat er meer vraag is naar bepaalde producten. Uit de Hr Marktmonitor, waaraan zowel mkb als grotere bedrijven hebben deelgenomen, blijkt dat veel werkgevers wel een groei in omzet verwachten, maar minder een groei in personeel. In het mkb verwacht 67% een omzetgroei, bij grote bedrijven is dit 53%.

25% van de mkb en 23% van de grotere bedrijven verwacht dat de groei stabiel blijft, het zal dus zowel niet dalen als stijgen. Door de automatisering, waarbij menselijke arbeid wordt vervangen door machines, zal de groei in personeel niet direct toenemen. Het gaat goed met de economie, maar de stijging in het personeel blijft soms achter. Bijna de helft (46%) van de mkb denkt dat de groei in personeel stabiel blijft. Uiteraard kunnen sommige taken niet worden overgenomen door machines, computerprogramma’s of software. Bij grote bedrijven verwacht 37% een groei van het personeel, 30% denkt dat dit gelijk blijft. Het kan hierdoor van belang zijn om flexibele contracten aan werknemers aan te bieden, omdat het geven van vaste contracten aan werknemers soms onzeker is of gewoon gezegd niet mogelijk. Dit kan in vorm van payroll, waarbij ook het juridische werkgeverschap en contractadministratie wordt overgenomen.

Kwart bedrijven nog niet klaar voor nieuwe wet- en regelgeving AVG

Kwart bedrijven nog niet klaar voor nieuwe wet- en regelgeving AVG

Aanstaande vrijdag gaat de nieuwe wet- en regelgeving van de AVG van kracht. Een groot deel van het bedrijfsleven maakt zich, volgens onderzoek, zorgen. Een kwart van deze bedrijven zal bij de jaarwisseling nog niet klaar zijn met de verwerking van de AVG. Deze nieuwe wet moet persoonsgegevens van burgers beter beschermen. Omdat de privacy van burgers belangrijker wordt, krijgen bedrijven steeds meer verantwoordelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen burger eisen voor inzage en verwijdering van hun gegevens.

Deskundigen hebben al vaker gewaarschuwd dat bestuurder niet genoeg doen om zich klaar te maken voor de nieuwe wet- en regelgeving. Terwijl overtreding van de AVG kan zorgen voor hoge boetes, die opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Consumenten kunnen daarnaast besluiten minder geld te besteden bij deze bedrijven of eisen dat al hun persoonlijke data wordt verwijderd. Consumenten die geloven dat hun data niet goed wordt beschermd, zullen minder producten kopen bij deze bedrijven.

De voornaamste reden dat bedrijven niet genoeg aan de AVG besteden, is dat de impact en tijd die in deze nieuwe wet moet worden gestoken lange tijd is onderschat. Tegenwoordig werkt iedereen met online data, er dient dus veel tijd gestoken te worden in de praktische verandering die de AVG met zich meebrengt.

Veel Nederlanders financieel kwetsbaar

Veel Nederlanders financieel kwetsbaar

Drie miljoen Nederlanders zijn financieel kwetsbaar, dat betekend dat ze minder dan bijstandsniveau verdienen. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Het gaat hierbij om één miljoen mannen en bijna twee miljoen vrouwen. Een derde heeft wel een baan maar verdiend niet genoeg. Bijna twee derde van de mannen heeft een uitkering, dit komt voornamelijk door arbeidsongeschiktheid. Een derde van de vrouwen had geen inkomen, ze zijn hierdoor financieel afhankelijk van hun partner.

 

 

Meer jongeren met financiële problemen

Meer jongeren met financiële problemen

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat 37% van de mbo’ers die 18 jaar of ouder zijn een schuld hebben. Dit kunnen zowel formele schulden zijn bij banken of overheidsinstanties, maar kunnen ook schulden zijn bij vrienden of familie.  Daarnaast komt het vaak voor dat jongeren schulden hebben bij telefoonproviders.

Voornamelijk jongeren die zelfstandig wonen hebben schulden, dit is namelijk een belangrijke verandering in iemands leven. In de periode dat jongeren zelfstandig gaan wonen is het van belang dat zij weten welke financiële veranderingen dit met zich meebrengt. Zij zullen namelijk meer zaken zelf moeten gaan betalen. Financiële opvoeding, door ouders of onderwijsinstellingen, is noodzakelijk om schulden niet zo ver te laten komen. Impulsiviteit of de invloed van reclame kan er ook voor zorgen dat jongeren producten kopen die zij zich niet kunnen veroorloven.

Het hebben van schulden brengt veel risico’s mee, ook op gezondheidsvlak. Het is lastig om met weinig financiële middelen zelfstandig te zijn. Schuld kan zorgen voor stress en afwezigheid op school of werk. Het zo snel mogelijk aflossen van schulden is dus van belang. Het verandering van iemand zijn financiële houding en begeleiding krijgen in het vooruit plannen van zaken en het omgaan met geld kan er ook voor zorgen dat jongeren eerder uit de schulden kunnen komen.

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017

De Rijksoverheid meldt dat, net zoals vorig jaar, er een begrotingsoverschot is. Overheidsfinanciën staan er goed voor en de economie groeit flink. In plaats van de verwachte begrotingstekort is er een overschot van 1,1 procent. Vorig jaar was de hoogste groei sinds 2008. Sinds de economische crisis is de schuld voor het eerst onder de EU-norm. Deze bedraagt 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheid verwachtte, bij het opstellen van de begroting voor 2017, een hogere overheidsschuld. Dit lag € 24,4 miljard lager.

Arbeidsmarkt
Een sterke stijging was er te zien in het aantal werkenden. Deze nam in 2017 toe, met bijna 200.000. Aan het einde van 2017 lag de werkloosheid zelfs op het laagste niveau in 8 jaar. De lonen stegen in 2017 met 1,5 procent ten opzichte het jaar daarvoor.

Woningmarkt
In Nederland bleven de huizenprijzen stijgen. Gemiddeld was in een huis 8,2 procent duurder dan eind 2016. Het is de grootste stijging in 15 jaar. Voornamelijk in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren er grote krapte op de huizenmarkt.

Europese Unie
Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de Europese Unie was er economisch groei. Veel landen lieten verbetering zien in de overheidsfinanciën. Een aantal landen hebben een schuld boven de EU-norm (60 procent bbp), maar ook deze daalde ligt.