Archive op mei 2018

Meer jongeren met financiële problemen

Meer jongeren met financiële problemen

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat 37% van de mbo’ers die 18 jaar of ouder zijn een schuld hebben. Dit kunnen zowel formele schulden zijn bij banken of overheidsinstanties, maar kunnen ook schulden zijn bij vrienden of familie.  Daarnaast komt het vaak voor dat jongeren schulden hebben bij telefoonproviders.

Voornamelijk jongeren die zelfstandig wonen hebben schulden, dit is namelijk een belangrijke verandering in iemands leven. In de periode dat jongeren zelfstandig gaan wonen is het van belang dat zij weten welke financiële veranderingen dit met zich meebrengt. Zij zullen namelijk meer zaken zelf moeten gaan betalen. Financiële opvoeding, door ouders of onderwijsinstellingen, is noodzakelijk om schulden niet zo ver te laten komen. Impulsiviteit of de invloed van reclame kan er ook voor zorgen dat jongeren producten kopen die zij zich niet kunnen veroorloven.

Het hebben van schulden brengt veel risico’s mee, ook op gezondheidsvlak. Het is lastig om met weinig financiële middelen zelfstandig te zijn. Schuld kan zorgen voor stress en afwezigheid op school of werk. Het zo snel mogelijk aflossen van schulden is dus van belang. Het verandering van iemand zijn financiële houding en begeleiding krijgen in het vooruit plannen van zaken en het omgaan met geld kan er ook voor zorgen dat jongeren eerder uit de schulden kunnen komen.

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017

De Rijksoverheid meldt dat, net zoals vorig jaar, er een begrotingsoverschot is. Overheidsfinanciën staan er goed voor en de economie groeit flink. In plaats van de verwachte begrotingstekort is er een overschot van 1,1 procent. Vorig jaar was de hoogste groei sinds 2008. Sinds de economische crisis is de schuld voor het eerst onder de EU-norm. Deze bedraagt 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheid verwachtte, bij het opstellen van de begroting voor 2017, een hogere overheidsschuld. Dit lag € 24,4 miljard lager.

Arbeidsmarkt
Een sterke stijging was er te zien in het aantal werkenden. Deze nam in 2017 toe, met bijna 200.000. Aan het einde van 2017 lag de werkloosheid zelfs op het laagste niveau in 8 jaar. De lonen stegen in 2017 met 1,5 procent ten opzichte het jaar daarvoor.

Woningmarkt
In Nederland bleven de huizenprijzen stijgen. Gemiddeld was in een huis 8,2 procent duurder dan eind 2016. Het is de grootste stijging in 15 jaar. Voornamelijk in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren er grote krapte op de huizenmarkt.

Europese Unie
Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de Europese Unie was er economisch groei. Veel landen lieten verbetering zien in de overheidsfinanciën. Een aantal landen hebben een schuld boven de EU-norm (60 procent bbp), maar ook deze daalde ligt.