Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017

De Rijksoverheid meldt dat, net zoals vorig jaar, er een begrotingsoverschot is. Overheidsfinanciën staan er goed voor en de economie groeit flink. In plaats van de verwachte begrotingstekort is er een overschot van 1,1 procent. Vorig jaar was de hoogste groei sinds 2008. Sinds de economische crisis is de schuld voor het eerst onder de EU-norm. Deze bedraagt 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheid verwachtte, bij het opstellen van de begroting voor 2017, een hogere overheidsschuld. Dit lag € 24,4 miljard lager.

Arbeidsmarkt
Een sterke stijging was er te zien in het aantal werkenden. Deze nam in 2017 toe, met bijna 200.000. Aan het einde van 2017 lag de werkloosheid zelfs op het laagste niveau in 8 jaar. De lonen stegen in 2017 met 1,5 procent ten opzichte het jaar daarvoor.

Woningmarkt
In Nederland bleven de huizenprijzen stijgen. Gemiddeld was in een huis 8,2 procent duurder dan eind 2016. Het is de grootste stijging in 15 jaar. Voornamelijk in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren er grote krapte op de huizenmarkt.

Europese Unie
Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de Europese Unie was er economisch groei. Veel landen lieten verbetering zien in de overheidsfinanciën. Een aantal landen hebben een schuld boven de EU-norm (60 procent bbp), maar ook deze daalde ligt.

admin